Peters Massageterapi

PMlogo400

 

OM MASSAGE

Mer än bara knådning
Ordet massage kan härledas från grekiskans masso – ”jag knådar” – men bra och effektiv massage är mycket mer än att knåda!

Enligt Branschrådet Svensk Massages beskrivning är massage en strukturerad beröring i ett bestämt syfte. Genom en kombination av tryck och töjning bearbetar man i huvudsak hud och muskelvävnad och behandlar spänningar, förkortningar och knutar i musklerna. Det kan göras i såväl akut som i förebyggande syfte.

Massören är en utbildad, professionell yrkesutövare som uppfyller ett antal uppställda krav på utbildning och seriositet i sin yrkesroll.

Många uppskattar massage för att det är behagligt och är avkopplande, men kroppen påverkas också på flera mätbara sätt:

Spända muskler blir mjuka och elastiska, blodcirkulationen i musklerna ökar, utförseln av vätska och restprodukter ökar, immunförsvaret stärks.
Massage ökar också produktionen av oxytocin som är kroppens eget rogivande hormon. Det det får oss att slappna av, motverkar stress och ökar vår koncentrationsförmåga.

Historik
Massage är en gammal behandlingsmetod som förekommer i de flesta delarna av välden. Massagens rötter går att spåra till bland annat Kina, Indien och det antika Grekland. I Sverige startade utvecklingen av massage med sjukgymnasten och gymnastikläraren Per-Henrik Ling (1776 – 1839) som brukar kallas för den svenska gymnastikens fader och som också grundade Gymnastiska centralinstitutet, idag Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)